Disclaimer

Indien u meent dat uw beeldmateriaal onterecht wordt gebruikt op deze website, neem dan zo snel als mogelijk contact op met de redactie. Sportsignaal.nl doet zijn best om alle rechthebbenden van beeld en/of geluid vooraf toestemming te vragen voor publicatie.

Sportsignaal.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op een andere manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van sportsignaal.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag links van de sociale media van sportsignaal wel delen op sociale media (graag zelfs), hierbij moet de link naar het oorspronkelijke artikel toegevoegd zijn.